הסדרת מונה נטו יצאה לדרך - 26.12.12
הסדר מונה נטו אושר במליאת הרשות בהיקף של 400 מגה-וואט מאפשר לכל צרכן בעל מונה תעו"ז לייצר חשמל באנרגיה מתחדשת בחצר ביתו ובכך להפחית את צריכת החשמל מרשת החשמל בשעות בהן הוא מייצר חשמל בשיעורים הנמוכים מצריכתו כאשר המתקן מייצר חשמל מעבר לצריכה המקומית יינתן לצרכן זיכוי

מליאת רשות החשמל אישרה (יום ד', 26.12.12) את הסדר "מונה-נטו" המאפשר לכל אזרח לצמצם את הוצאות החשמל שלו על-ידי שימוש בביתו במתקן ייצור פרטי מאנרגיה מתחדשת, ולחסוך בחשבון החשמל שלו. ההסדר החדש מתאים הן לצרכנים ביתיים בעלי תצרוכת חשמל נמוכה והן לצרכנים הגדולים במשק.
כמו-כן, ההסדר פוטר את הצרכן מהתהליך הביורוקרטי הכרוך היום בהתקנת מערכת סולארית. הצרכן שיבחר להצטרף להסדר יוכל לקזז מחשבון החשמל שלו את החשמל שייצר לצריכה עצמית, ויתקזז עם הרשת על עודפי הייצור מול עודפי הצריכה שלו. ההסדר, בהיקף של 400 מגה-וואט, מאפשר לכל צרכן בעל מונה תעו"ז לייצר חשמל באנרגיה מתחדשת בחצר ביתו ובכך להפחית את צריכת החשמל מרשת החשמל בשעות בהן הוא מייצר חשמל בשיעורים הנמוכים מצריכתו.
כאשר המתקן מייצר חשמל מעבר לצריכה המקומית יינתן לצרכן זיכוי בהתאם לכמות והשעות בהן הוא מעביר את האנרגיה לרשת. שילוב מתקנים אלו צפוי להיות בעיקר באמצעות התקנת מערכות עצמיות לייצור חשמל באתר הצריכה, לרוב בטכנולוגיה סולארית. בסוף כל תקופת חשבון - יבוצע "קיזוז" בין הקרדיט שצבר הצרכן לבין החיוב בחשבון החשמל בגין צריכה העודפת שלו.
כאשר ה"קרדיט" יקוזז מחשבון החשמל. במידה שלאחר הקיזוז נותר הפרש חיובי - הצרכן לא יזכה לזיכוי כספי, אך הקרדיט שצבר יישמר לו לתקופת החשבון הבאה. במידה שלאחר הקיזוז ייווצר הפרש שלילי - יחויב הצרכן בהפרש בחשבון החשמל שלו. יובהר כי "הקרדיט" משמעותו כספית ולא ביחידות אנרגיה.

  שם:
  דוא"ל:
  הודעה:
  
 
 
 אנרגיה סולארית    תנאי שימוש באתר