ביטול היתרי בניה למערכות של עד 50 קילוואט
ב-1/8/14 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות של משרד התכנון והבנייה אשר קובעות כי מתקן פוטו- וולטאי בהספק של עד 55 קילוואט, יהא פטור מהיתר בניה. תקנה זו מאפשרת לבעלי גגות של עד 700 מ"ר להתקין מערכת בצורה מהירה יותר וזולה יותר. בעלי גגות עסקיים, של 400-700 מ"ר עם צריכת חשמל של למעלה מ- 60,000 ש"ח בשנה מוזמנים לפנות אלינו, לבחון אפשרות של רכישת מערכת סולארית שתאפשר להם לחסוך בהוצאות החשמל ולקבל תשואה דו ספרתית. בחודש אוגוסט 2014 הסתיימו המכסות התעריפיות. מעתה, המערכות המסחריות יוקמו על בסיס הסדרת מונה הנטו. עבור לקוחות מתח נמוך, התעריף לחישוב הכלכליות עומד על כ-85 אג' לקוט"ש תעריף זה מאפשר לבעל המערכת תשואה גבוהה מ-15%, והכנסה שנתית של כ-50,000 ש"ח. מערכות אלו מותקנות על גגות של מבנים המחוברים לרשת החשמל, כגון מבני ציבור, תעשייה, רפתות ולולים, מחסנים, משרדים וכד'.

  שם:
  דוא"ל:
  הודעה:
  
 
 
 אנרגיה סולארית    תנאי שימוש באתר