הסדרה חדשה – מונה נטו

 

עיקרי ההסדרה

 

-          ייצור חשמל עצמי, וקיזוז מחשבון הצריכה לפי גובה תעריפי התעו"ז.

 

-          כניסת ההסדרה לתוקף: 3.3.2013

 

-          מיכסה של 400 מגה-וואט, 200 לשנת 2013 ו-200 לשנת 2014.

 

-          אין צורך ברישיון ייצור והספק המערכת עד 5 מגה-וואט.

 

-          רישוי: יידרש היתר בנייה, ככל הנראה בנוהל עבודה מצומצמת.

 

-          אישורים:

  •  יש להגיש לחח"י בקשה לחיבור מערכת (מעל 630 קילו-וואט – יש להמציא סקר היתכנות), הוכחה על גודל חיבור חשמל מתאים
  •  תוקף התחייבות לחיבור חח"י: מערכות עד 630 קילו-וואט – 180 יום, מעל 630 – 360 יום.

-          עודפים:

  •  ניתן לצבור עודפים תקופתיים עד משך זמן של שנתיים, לאחר מכן – יאופסו (המשמעות היא שצרכן שייצר עודף זמני, נניח בחורף יוכל להשתמש בו בחודשים אחרים)
  • ניתן יהיה להעביר ולקזז עודפים בין חשבונות מאוגדים בחשבון מרכז.
  • ניתן להעביר עודפים לצרכן אחר – התחשבנות תהיה עפ"י מרכיז הייצור.

 

-          עלויות:

  •  תעריף איזון: על כל קוט"ש מיוצר יוטל "תעריף איזון", בגובה 1.5 אג'.
  •  תעריף גיבוי: כאשר סך המכסות הסולאריות יעלה על 1800 מגה-וואט (אנחנו עדיין לא שם), יתווסף תעריף גיבוי  בסך 3 אג' לקוט"ש
 
  שם:
  דוא"ל:
  הודעה:
  
 
 אנרגיה סולארית    תנאי שימוש באתר