מה זה גריד פאריטי?

 

גריד פאריטי הינו מונח אשר מקשר בין עולם האנרגיה הסולארית (למעשה, אנרגיה מתחדשת בכלל) לבין התרבות והכלכלה המניעה אותה. בעוד הדרך הרווחת כיום לצריכת חשמל היא אך ורק באמצעות רשת החשמל הארצית, רבים מאתנו הצרכנים יכולים אף ליצור חשמל בעצמם. המונח גריד פאריטי מתייחס לנקודה בה השימוש באנרגיה מתחדשת כדאי יותר לפרט ולמדינה מאשר עלות הפקת החשמל ברשת הארצית. הסדרת מונה נטו נשענת למעשה על העובדה כי הגענו לגריד פאריטי.

 

כדאיות כלכלית

הביטוי גריד פאריטי נשען על שני מונחים מרכזיים: Grid= רשת ו- Parity= שוויון. שני הצדדים המשחקים תפקיד מרכזי בכל הקשור למונחים הללו הינם הצרכנים אשר מצדם יכולים לצרוך חשמל מחברת החשמל ולשלם עליו מחיר מלא ובצד השני, רשת החשמל הארצית אשר מספקת חשמל באמצעות שריפת דלקים, פחמים או באמצעות אנרגיה אטומית. גריד פאריטי מתייחס לנקודה בה העלות הכוללת של הפקת וייצור החשמל באמצעות הרשת הארצית משתווה או גבוהה יותר מעלות הפקת אותה כמות חשמל בידי משאבים של אנרגיה מתחדשת (אנרגיה סולארית). במידה ואנו עדיין לא נמצאים בנקודה זו, רוב המשאבים יופנו אל עבר הפקת חשמל בדרכים הרגילות אך במידה ונגיע לנקודת היעד, הפקת החשמל בדרכים הנפוצות כיום כבר לא תהיה כדאית.

 

כיצד ניתן לחשב את עלויות החשמל המיוצר על-ידיד אנרגיה פוטו-וולטאית? די פשוט. מחשבים את סך עלויות הפרויקט, ומחלקים בסך האנרגיה שתיוצר בחיי הפרויקט. התוצאה תיתן לנו מחיר ליחידת אנרגיה (ש"ח לקוט"ש). בספרות המקצועית מסםר זה מוגדר כ-LCOE.

 

גריד פאריטי- האם אנחנו באמת שם?

בהחלט כן. חומרי הגלם להפקת החשמל ע"י חברת החשמל יקרים ביותר בנוסף לעובדה שהם מביאים לזיהום סביבתי אדיר, אשר פוגע בבריאות האוכלוסייה. כלכלנים טוענים כי עלות הפקת החשמל כיום גבוהה פי 2 בערך מהמספרים המוצגים היום כתוצאה מכך. במערכות פוטו-וולטאיות בחישוב ל-20 שנות פרויקט, עלות החשמל המיוצר הינה פחות מ-30 אג', בעוד עלות החשמל הממוצעת לצרכן המסחרי הינה מעל 45 אג'. על כן, לצרכן החשמל, ברור מאליו שהגענו לגריד-פאריטי. זוהי הסיבה מדוע המדינה מקדמת יוזמות לייצור חשמל בידי צרכנים הסדרת מונה נטו אשר נקבעה לאחרונה, הקלה במתן האישורים להתקנת מערכות פוטו-וולטאיות, כל אלו מראים כי ניתן בימינו לצרוך חשמל ולא לשלם עליו בפועל - לא צריך להיות כלכלן על מנת להבין את כדאיות הדבר.

 
  שם:
  דוא"ל:
  הודעה:
  
 
 אנרגיה סולארית    תנאי שימוש באתר